SADAL

2023 Akülü Ürünler Kataloğu

SADAL Ürün Katalogları

Issue link: http://sadal.uberflip.com/i/1505242

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 47

STIHL EC Teknolojs A•ınmaz ve yüksek enerj tasarru…u STIHL Fırçasız Elektrkl Motor Teknolojs. Akıllı kontrol merkez le kullanılan aküyü tanır ve motora tam gerektğ kadar güç sağlar. Bu sayede motor tutarlı br •eklde her dam en doğru güç le çalı•maya devam eder. Yağmurda Kullanılablr Bu sembolü barındıran akülü ürünler yağmur altında rahatlıkla kullanılablr. Kullanım kılavuzundak ve makne üzerndek uyarılar da dkkate alınmalıdır. Blndğ üzere yağmur, nem veya ss yoğunluğu değ•kendr ve makneler olağanüstü ko•ullarda kullanılmamalıdır. Aküler tuzlu ortamlardan ve krl sulardan uzak tutulmalıdır. İ•nz btnce aküyü kurulayınız. 'arj aletler genel olarak kuru ortamlarda kullanılablr. Ses Duyarlı Bölge İçn İdeal Akülü ürünlern yen teknolojs sayesnde bu STIHL Makneler yüksek sese duyarlı bölgelerde - hastane veya okul yakınlarında, stelerde, parklarda - rahatça kullanılablr. Tavsye Edlen Akü STIHL, her makne çn en uygun aküyü tavsye eder. Bu tavsyede deal güç ve performans denges, gerekl akü dayanıklılığı, mnmum ve dengel ağırlık dağıtımı gb faktörler dkkate alınır. AK 30 AS 2 AP 300 S AR 2000 AR 2000 L Aağıdak semboller bulundukları ürünlern performans özellklern tanımlarlar * Katalogda verlen tüm fyatlara KDV dahldr. Kompakt Sınıfı PRO Sınıfı Testere Testereler Tırpan Tırpanlar Ü…eme ve emme makneler Çm bçme makneler Kesme maknes Aküler ve 'arj Aletler Aksesuarlar Yüksek dal budama testeres Çt kesme ve düzeltme maknes Çt kesme ve düzeltme makneler Çm bçme maknes Hasat maknes Ü…eme maknes Budama makası Akü •arj ve çalı•ma süreler Teknk blgler Yüksek çt kesme ve düzeltme maknes Budama testeres 3

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of SADAL - 2023 Akülü Ürünler Kataloğu