SADAL

2023 Akülü Ürünler Kataloğu

SADAL Ürün Katalogları

Issue link: http://sadal.uberflip.com/i/1505242

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 47

Akülü ürünler sessz çalıma kablyetler sayesnde hastane, okul veya ste gb gürültüye duyarlı alanlarda çalıırken büyük avantaj sağlarlar. Fakat profesyonel br kullanıcı çn bundan çok daha fazlası gerekldr: En yüksek performans, maksmum enerj tasarrufu ve kullanımda mükemmel esneklk. STIHL Akülü PRO Sers bütün bu özellkler br arada kullanıcıya sunar. Ayrıca, profesyonel kullanıcıların çalıma koullarını seçmek gb br ansı olmadığından, yağmur konu olan bütün STIHL Akülü PRO Sınıfı ürünler yağmur altında ble aynı performans le çalımaya devam eder. Güçlü, sessz, profesyonel yağmur konu olan bütün STIHL Akülü PRO Sınıfı ürünler yağmur altında ble aynı 21 STIHL Akülü Ürünler - Pro Sınıfı

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of SADAL - 2023 Akülü Ürünler Kataloğu