SADAL

2023 Akülü Ürünler Kataloğu

SADAL Ürün Katalogları

Issue link: http://sadal.uberflip.com/i/1505242

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 47

35 RMA 448.0 TC Ağırlık: 24 kg 1 Maks. bçlecek çm alan: 450 m2 Kesm gen•lğ: 46 cm Kesm yükseklğ: 25-75 mm Sepet hacm: 55 L RMA 448.0 TC // Güçlü ve yüksek kesm genlğ sunan çm bçme maknes. "Eco" modu ve hava akımına göre optmze edlm• bıçakları le daha uzun br akü ömrü sunar. 6 kademe merkez kesm yükseklk ayarı,rahat dönen tekerlekler, 55 ltre katlanılablr ve doluluk göstergel çm sepet. Ergonomk çalı•ma sağlayan ayarlanablr mono gdon. 1 ler vtes. AP 300 S Akü le 557 m 2 'ye kadar çalı•ma. AL 500 'arj Alet le 30 dakkada •arj olur. 1 Akü dahl değldr. 2 Akü ve •arj alet ürün fyatına dahl değldr. AP 300 S Ürün Fyatı 2 621,00 €

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of SADAL - 2023 Akülü Ürünler Kataloğu