SADAL

2023 Akülü Ürünler Kataloğu

SADAL Ürün Katalogları

Issue link: http://sadal.uberflip.com/i/1505242

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 47

STIHL Akülü Ürünler Aksesuarlar 43 Akü ceb ve kablosu (AP aküler) AR L Bağlantı kablosu Akü ceb Akü kemer ve askısı Taıma sstem Akü kemer adaptörü (AP Aküler) Akü ceb ve kablosu Akü kemer le brlkte alınablr. AP kablo gr• olan ürünler le AP Aküler arasında enerj transfer sağlar. Kablo uzunluğu: 120 cm. A•ırı yüklenme koruması çn entegre edlm• akustk snyall elektronk parçalar. Akü ceb Akü kemerne takılır. Yedek AP Akü veya dğer aksesuarları (gözlük, eldven, reçne sökücü sprey, vs.) ta•ımak çn kullanılablr. Akü kemer ve askısı Kalça ve omuzlar arasında ağırlık dağılımı çn sağlam ve ergonomk •ekll kayı•. Akü makne üzer yerne kemere takıldığından çok daha az ağırlık. Güç transfer çn akü ceb ve kablosu gerekmektedr. Yedek aküler yanınızda ta•ımak çn kullanılablr. Akü taıma sstem AR 2000 L Akü çn ergonomk ta•ıma sağlar AR L Bağlantı kablosu AR 2000 L aküyü ürüne veya adaptöre bağlar Akü kemer adaptörü AR Sırt Aküler le AP kablo gr• olan ürünler (FSA 130 ve FSA 130 R) arasında enerj transfer sağlar. Ürün Fyatı Ürün Fyatı 90,00€ 90,00€ Ürün Fyatı 25,00€ Ürün Fyatı 41,00€ Ürün Fyatı 37,00€ Ürün Fyatı 160,00€ YENİ YENİ

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of SADAL - 2023 Akülü Ürünler Kataloğu